Contact - Algemene voorwaarden - Veelgestelde vragen Twitter - SF Budgetcoach Facebook - SF Budgetcoach
Vrijblijvend intakegesprek?

Disclaimer & privacyverklaring

SF Budgetcoach respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers op vraag van SF Budgetcoach verstrekte persoonlijke gegevens zullen door SF Budgetcoach naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

SF Budgetcoach zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

SF Budgetcoach verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • het informeren over producten en diensten van onszelf;
  • indien u daartoe toestemming verleent, zullen de gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van SF Budgetcoach;
  • verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

SF Budgetcoach kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens SF Budgetcoach diensten te verlenen.

Cookies

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het "IP-nummer" waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. SF Budgetcoach zal dergelijke gegevens (indien en zover deze al worden gebruikt) uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste "cookies" zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. SF Budgetcoach beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

Overig

SF Budgetcoach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Indien u vragen heeft over dit privacy beleid of wilt weten welke gegevens SF Budgetcoach over u heeft vastgelegd, kunt u contact met ons op nemen via info@sf-budgetcoach.nl of per post naar: SF Budgetcoach, Amsen 8, 7608 MN Almelo. Via dit (email)adres kunt u ook uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SF Budgetcoach.

Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

SF Budgetcoach is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Communicatie door derden over SF Budgetcoach dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van SF Budgetcoach. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan SF Budgetcoach. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt SF Budgetcoach geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Aansprakelijkheid

SF Budgetcoach is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van SF Budgetcoach geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt SF Budgetcoach geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

SF Budgetcoach behoud zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.

SF Budgetcoach

Simone Freriksen
E: info@sf-budgetcoach.nl
T: 06 146 426 53
KvK: 588 175 22

Ouders onwetend over eigen risico kind

Veel ouders weten niet dat voor hun kind geen eigen risico hoeft te worden betaald als zoon of dochter voor een behandeling naar het ziekenhuis moet. Dat blijkt uit een onderzoek van Geld.nl

© 2019 SF Budgetcoach - Sitemap - Veelgestelde vragen - Contact - Disclaimer - Algemene voorwaarden