Privacyverklaring

SF Budgetcoach verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden.

Ik waardeer uw vertrouwen in mij en voldoe in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die ik verwerk

SF Budgetcoach verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat ik uw persoonsgegevens verzamel en gebruik in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Klant- en relatienummers
 • Bankrekening (IBAN)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

SF Budgetcoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek
Waarom ik uw gegevens nodig heb

SF Budgetcoach verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De overeengekomen dienstverlening voor u te kunnen uitvoeren.
 • SF Budgetcoach verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
Hoe lang ik de gegevens bewaar

SF Budgetcoach zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en waarop de volgende wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen gelden:

 • Categorie: Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Adresgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
Delen met anderen

SF Budgetcoach verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SF Budgetcoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

SF Budgetcoach gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SF Budgetcoach gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpt mij om de website goed te laten werken. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sf-budgetcoach.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. SF Budgetcoach zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

SF Budgetcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op met Simone Freriksen, telefoonnummer 06-14642653 of via info@sf-budgetcoach.nl .

Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 16-12-2019