Het budgetplan

Het budgetplan is de basis van het coachtraject.

Waar bestaat deze uit? Het is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven, deze baseer ik op basis van uw bankafschriften. Als we samen gaan werken, dan zal ik u om de bankafschriften vragen van de laatste 3 maanden. Heeft u jaarbetalingen, vermeld mij deze dan apart.

U ontvangt een maandoverzicht op basis daarvan kunt u zelf een jaaroverzicht maken. Uiteraard kan ik u daarbij helpen. Dit overzicht bestaat uit 2 gedeelten, een overzicht met de vaste lasten en een overzicht met de variabele lasten van de afgelopen 3 maanden.

Op die manier krijgt u een goed beeld van hoe u omgaat met uw eigen financiën. Deze zullen we samen bespreken en eventueel aanpassen, als dat voor u beter werkt.

zult namelijk zelf met het budgetplan moeten werken.